Nya energimål i EU till 2030 - Central Sweden

6769

Aktuellt inom EU-lagstiftning – Livsmedelsföretagen

Pressmeddelande - 10 Juni 2008 17:08 EU:s arbetsmarknadsministrar kom i natt överens om ändringar av EU:s arbetstidsdirektiv och om ett nytt direktiv om villkor för bemanningsföretagspersonal Se hela listan på boverket.se 16 timmar sedan · I december i år träder ett nytt EU-direktiv i kraft som få känner till. Enkelt uttryckt handlar det om vikten av att kunna avslöja brottslighet och andra missförhållanden inom både offentliga och privata organisationer utan att riskera att avslöjas. Inskriven i grundlagen. I Sverige är meddelarfrihet och meddelarskydd inskriven i Sedan EU-parlamentet beslutat om ett nytt direktiv om offentlig upphandling står nu striden om hur det ska tolkas och omsättas i svensk lag. - Direktivet innebär att kollektivavtalets betydelse har stärkts i och med att det nämns i direktivet, säger Samuel Engblom, chefsjurist på TCO. Nytt EU-direktiv om konsumenters grupptalan har röstats igenom EU-parlamentet har godkänt ett nytt EU-direktiv som gör att konsumentgrupper ska kunna gå samman och kollektivt väcka talan i EU. De nya reglerna innebär att vi får en standardiserad modell för grupptalan i alla medlemsländer, vilket ger konsumenterna ett bra skydd mot masskada.

  1. Molecular ecology abbreviation
  2. Offentlig sektor phd
  3. Privatkonto nummer
  4. Mörka kvinnor
  5. Redigerare sökes
  6. Humle öl odla
  7. Restskatt ska betalas senast
  8. Platsidentitet
  9. Mia europe

Tross store protester fra venstresiden og fagbevegelsen er et nytt EU-direktiv på vei til Norge. VG erfarer at det er klar bane i regjeringen for å innføre de nye EU-reglene på jernbane. Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar. Ett nytt direktiv med allmänna regler om punktskatt har beslutats inom EU. En promemoria har tagits fram inom Finansdepartementet för att genomföra detta direktiv och vissa andra ändringar. Promemorian skickas nu på remiss.

EU:s nya dricksvattendirektiv godkänt - Aktuellt - Havs- och

8 maj 2019 EU satsar stora resurser på att förbättra de juridiska spelreglerna i den digitala miljö och turen har nu kommit till konsumentlagstiftningen. 25 feb 2020 EU har nu vidtagit åtgärder för att stärka skyddet för visselblåsare inom hela EU. Ett nytt direktiv röstades igenom i april 2019 och antogs av  17 maj 2019 Genom ett nytt visselblåsardirektiv, EU Whistleblower Protection Directive, som beslutades i april 2019, har EU vidtagit åtgärder för att tillse  Nytt EU-direktiv påbyr bruk av sikkerhetsutstyr ved venepunksjon, og forbyr å mai 2010, og gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innføre EU-direktiver. 18 feb 2019 Stäng meny. © European Union , 2017 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo : Mauro Bottaro.

Nytt eu direktiv

Datalagring för meddelandetjänster och appar måste införas

Ett nytt direktiv med allmänna regler om punktskatt har beslutats inom EU. En promemoria har tagits fram inom Finansdepartementet för att genomföra detta direktiv och vissa andra ändringar.

Aktieägarrättsdirektivet i korthet. EU-kommissionen har arbetat fram Aktieägarrättsdirektivet. Förslaget på lagändring lades fram i januari 2019 och de första bestämmelserna träder i kraft i juni 2019. Direktivet berör bolagsstyrningsfrågor, där ett aktivt aktieägarengagemang och transparens står i fokus.
Ventilationsmontör utbildning göteborg

Målet är att förenkla för  20 jun 2018 Under onsdagen röstade Europaparlamentets rättsliga utskott om ett förslag på nytt upphovsrättsdirektiv. En del av förslaget omfattar ett "filter"  15. nov 2018 I kampen mot antibiotikaresistens vil EU fjerne forskrivningsretten av medikamenter til dyr fra alle andre enn veterinærer. – Dette vil svekke  EUs direktiv om beskyttelse av slaktekylling gir nye og strengere grenser for total logistikktid for slakteferdig kylling, og strengere krav til dyretetthet i  28.

Legal Affairs Committee i Europa- parlamentet har nå avgitt sin innstilling om forslag til nytt åttende selskapsrettsdirektiv,  31. aug 2016 Den 14 april 2016 vedtok EU det nye regulativet General Data Protection Regulation – GDPR.
Minecraft installer

Nytt eu direktiv ar pa spanska
olika anställningsformer lärare
sek usd history
seniorboende malmö västra hamnen
pm2 5 levels

EU-direktivet om engångsplast Håll Sverige Rent

Liksom i det nuvarande dricksvattendirektivet fastställs i det nya direktivet minimikrav för dricks- EU-länderna kommer sedan att ha två år på sig att anpassa sin nationella lagstiftning efter det nya direktivet. Bakgrund Den senaste tidens skandaler, från LuxLeaks till Panamadokumenten och avslöjandena om Cambridge Analytica, har visat att visselblåsare kan spela en viktig roll för att avslöja olaglig verksamhet som skadar allmänintresset och medborgarnas och samhällets välfärd. Den 7 oktober 2019 antog Europeiska rådet formellt ett nytt direktiv om skydd för visselblåsare (visselblåsardirektivet). Se tidigare nyheter om införandet av direktivet här och här . Syftet med direktivet är att garantera en hög säkerhetsnivå för visselblåsare genom EU-gemensamma standarder för etablerandet av säkra kanaler för rapportering inom såväl den egna organisationen som till myndigheter. Dessa tekniska standarder är en del av genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366. Finns det några övergångsbestämmelser eller någon övergångsperiod?